WP All Import Pro – WooCommerce Addon

1

Nhập các sản phẩm đơn giản, sản phẩm bên ngoài, liên kết, biến và nhóm vào WooCommerce. Xử lý các tệp lớn, chuyển đổi tiền tệ, đánh dấu giá lên hoặc xuống, nhập hình ảnh vào phòng trưng bày sản phẩm và thực hiện nhập hàng định kỳ dựa trên cron để đồng bộ hóa hàng tồn kho và cập nhật dữ liệu sản phẩm và mức tồn kho. Bổ trợ WooCommerce cho WP All Import giúp việc nhập hàng nghìn sản phẩm vào WooCommerce từ bất kỳ tệp XML, CSV hoặc Excel nào đều đơn giản.

Demo: http://www.wpallimport.com/woocommerce-product-import/

WP All Import Pro – WooCommerce Addon v3.0.9 free download

https://www.mediafire.com/file/1tw4xyysvkkfm8k/wpallimportwooaddon309.rar/file

 

 

Leave a Reply

  Đăng ký  
Thông báo về
Register New Account
Reset Password