REHub v9.6.1 – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store

REHub là một chủ đề (theme) đa năng hiện đại. Chủ đề bao gồm nhiều mô hình kinh doanh hiện đại cho các trang web kiếm tiền (affililate). Mỗi phần có thể được cấu hình và sử dụng riêng biệt hoặc bạn có thể kết hợp tất cả chúng trong một trang web. Rehub theme fre download

Phiên bản Rehub 9.6.1 có gì mới?

Added: New e-commerce demo https://redokan.wpsoul.com/
Improvement: Option to enable button in directory grid
Improvement: New schema type for review articles (experimental)
Added: tutorial about category customization https://www.youtube.com/watch?v=8yBh3KODCE4

Download Free theme Rehub v9.6.1 https://www.mediafire.com/file/5iubf6s3z529l54/rehub961n.rar/file

Leave a Reply

  Đăng ký  
Thông báo về
Translate »
Register New Account
Reset Password