Really Simple SSL Pro

1

Really Simple SSL Pro v2.1.6 tối ưu hóa ssl cho trang web của bạn, định cấu hình trang web của bạn với sự bảo vệ đầy đủ mà chứng chỉ SSL của bạn có thể cung cấp. Điều này bao gồm tất cả các Tiêu đề bảo mật có liên quan , như  HTTP Strict Transport Security , chứa một bản quét rộng rãi cho các vấn đề nội dung hỗn hợp và bao gồm quyền truy cập vào hỗ trợ cao cấp !

  • Quét mở rộng cho phép bạn phát hiện nguồn nội dung hỗn hợp không thể sửa tự động, bằng nút sửa
  • Hỗ trợ email cao cấp
  • Các cờ httpOnly và an toàn để làm cho cookie an toàn / được mã hóa
  • Cải thiện bảo mật bằng cách bật HTTP Strict Transport Security cho trang web của bạn
  • Gửi trang web của bạn vào danh sách tải trước HSTS
  • Các tiêu đề bảo mật có thể thực hiện dễ dàng : X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, X-Frame-Options, Expect-CT, Chứng chỉ minh bạch, Không giới thiệu khi hạ cấp tiêu đề, Chính sách bảo mật nội dung, Nâng cấp các yêu cầu không bảo mật. Đọc bài viết tiêu đề bảo mật để biết thêm
  • Cảnh báo bằng email và trong bảng điều khiển SSL của bạn khi chứng chỉ của bạn sắp hết hạn
  • Fixer nội dung hỗn hợp cho back-end
Demo Really Simple SSL Pro

Hiểu đơn giản là Plugin Really Simple SSL Pro sẽ chuyển tất cả liên kết http sang https, nếu liên kết không hỗ trợ https thì liên kết đó cũng sẽ không được hiển thị. Hơn nữa bạn cũng sẽ không bao giờ bắt gặp thông báo lỗi ssl trên chorme nữa.

 

Really Simple SSL Pro v2.1.6 Free Đownload

 

Really Simple SSL Pro v2.0.23 Free Đownload

Leave a Reply

  Đăng ký  
Thông báo về
Register New Account
Reset Password