Nulled

Elementor Pro – Trình chỉnh sửa trang mạnh mẽ và trực quan

92

Elementor Pro WordPress Page Builder Cải thiện mọi khía cạnh của thiết kế website WordPress: chỉnh sửa trực quan dễ dàng. Tạm biệt phụ trợ! Thiết kế tất cả các biểu mẫu của bạn trực tiếp, ngay từ trình soạn thảo Elementor. Chọn các trường của bạn, tăng khoảng cách, đặt cột và bố cục … Kiểm soát tất cả mọi thứ mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa.

Xem Demo: https://elementor.com/pro/

Update - 2019.10.07Elementor Pro v2.7.2 Pack
Elementor Pro v2.7.2 Pack

 

Update - 2019.09.28Elementor Pro v2.7.1 + Page Archive & Popup Templates
Elementor Pro v2.7.1

 

Tài về phiên bản mới nhất Elementor Pro V2.6.1: https://www.mediafire.com/file/63ghkzpjvoique9/elementorpro261.rar/file

Elementor Pro V2.6.0: http://www.mediafire.com/file/90ev6fb1ck2az5k/elementorpropack260beta2-wpfree.xyz.rar/file

Leave a Reply

  Đăng ký  
Thông báo về
Register New Account
Reset Password